Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret, O Gud, Gi Oss Modige Mennesker,  Max Solbrekken

bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermons bible articles sermonsbible articles sermons

audio sermons library Pastor Max Solbrekken

Healing

Salvation

Sermons

End Times

Prophecy

Prayer

background bible sermons

Max Solbrekken Bible sermons index
Max Solbrekken blog

donations, donations to work of God
personal letter from Pastor Max Solbrekken
bible articles
bible sermons messages
endtimes articles prophecy on end times
bible prophecy articles messages
salvation how to receive salvation Christ
Inspirational stories, poems, messages and inspirational thoughts
prayer requests and prayer sermons
Max Solbrekken World Missions
miracles and healings articles and testimonies
easter messages clipart crafts
christmas messages songs christmas carols lyrics
bible sermons messages

amazing true real life stories
addictions, help to beat addictions
the anti-christ, 666 the mark of the beast
baptism, how to receive baptism of Holy Spirit
divine healing, what is divine healing
depression, help and hope for depression
Jesus Christ, who is Jesus Christ, miracles of Christ

Holy Spirit, what is the Holy Spirit
forgiveness, importance of forgiveness
grace of God, what is the Grace of God

seek the Lord, how to seek the Lord
study the bible - bible study scriptures
believe and receive from Jesus Christ
whats news Max Solbrekken World Mission

Praise the Lord all ye people
sermons on faith, healing, holy spirit
faith in God works miracles
God cannot fail
Power in the blood of Jesus
Jesus Christ is Lord
bible sermons messages
            

       Other Topics
bible sermons articlesDevil - Satan
bible sermons articlesEternity
bible sermons articlesEvil & Sin
bible sermons articlesFears - Phobias
bible sermons articlesFaith & hope
bible sermons articlesHeaven
bible sermons articlesHell - Satan
bible sermons articlesIsrael
bible sermons articlesPolitics - Religion
bible sermons articlesRapture
bible sermons articlesResurrection
bible sermons articlesSecond Coming
bible sermons articlesSpiritual Warfare
bible sermons articlesScience & Bible
bible sermons articlesSuicide
bible sermons articlesTerrorism
bible sermons articlesWorship - Praise

Pastor Max Solbrekken preaching in Brazil Conference Crusade

The Jews and Jesus, Bible article The first believers in Jesus were Jewish. The Jews and Jesus Bible scriptures, Bible Prophecy, Mistreatment and history of the Jews, Christian shame, Jesus and the Jews Bible scripturesBIBLE PROPHECY - ISRAEL - MIDDLE EAST The Jews and Jesus, Bible article The first believers in Jesus were Jewish. The Jews and Jesus Bible scriptures, Bible Prophecy, Mistreatment and history of the Jews, Christian shame, Jesus and the Jews Bible scriptures
Bible scriptures, Bible propehcy end times - Israel - Middle east

Prevailing prayers, The importance of prayers, importance of prevailing prayers. Learn to pray, learn what prayer is and how prayer can change lives. Importance of prayer Bible scriptures, prayer articlesFullkommen Helbredelse Gjennom Jesus Sår
Miracle healing -, Miracle healing testimonies. miracle healing Bible messages,  How to receive a miracle Frihet Gjennom Kristus
healing, how to receive healing, the Blood of Jesus Christ heals us, the 7 wounds of Christ heal us, set us free from sin, sickness, satan, healing Bible scripturesO Gud, Gi Oss Modige Mennesker, Ikke Feiginger
7 wounds of Jesus Christ, wounds of Christ free us from sin,fear,sickness,satan, Jesus blood cleanses us, saves us,heals us,frees us from sin,power in the blood of Jesus
Martin Luther Gir Råd Om Bonn For Syke
Prevailing prayers, The importance of prayers, importance of prevailing prayers. Learn to pray, learn what prayer is and how prayer can change lives. Importance of prayer Bible scriptures, prayer articlesEkteskapets Sukkes TVA Trengs?
Miracle healing -, Miracle healing testimonies. miracle healing Bible messages,  How to receive a miracle
Kristus Er Svaret

Read Pastor Max Solbrekken`s Blog page - click here

Visit our Affiliate Churches


Just Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible, but with GOD all things are possible.  (Matthew 19:26)  king james version


Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret,FULLKOMMEN HELBREDELSE GJENNOM
by: Pastor Max Solbrekken, D.D.

Profeten Jesaja gav oss en grafisk fremstilling av den jødiske Messias som skulle komme, i kapittel 53 i det vi kaller evangeliet i Det gamle testamentet.

"Men Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, ved Hans sår har vi fått legedom."

I følge profetene skulle Messias lide, utøse sitt blod og dø for sitt folk.  Han skulle rives bort ved sin død, men gjenoppstå i kraft.

Han skulle såres, knuses og straffes for å kunne tilveiebringe vår frelse og utfrielse fra synd, sykdom og evig død.

Peter beskriver de herlige resultater av Kristi fryktelige lidelser som vår stedfortreder. "Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved Hans sår har dere fått legedom." (1 Pet. 2:24)

Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret,SYV SÅR INNEBÆRER FULLSTENDIG FORLØSNING!

Jesus Kristus mottok syv spesifikke sår i sitt legeme i løpet av sin uke med lidelse og død. Tallet syv i bibelsk terminologi taler om fullkommenhet og fullstendighet.

Sår er ifølge ordboka, "oppdeling av kroppens myke deler forårsaket av en mekanisk anrettelse påført utenifra". De blir klassifisert som: kjøttsår, flerrende sår, gjennomtrengende sår, gjennomhullete sår og oppskårede sår.

Jesus Kristus mottok hver av disse, og i tillegg til disse mottok Han sår forårsaket av vansiring og fall.

1) KJØTTSÅRET:

Forårsaket av en skarp gjenstand. "Med stav slår de Israels hersker på kinnet." (Mika 4:14)

Matteus skrev, "De slo Ham med staver". (Matt. 26:67; Joh. 18:22) (Newberry & Revised) "Så spyttet de Ham i ansiktet og slo løs på Ham med nevene. Noen slo Ham i ansiktet." (Matt. 26:67)

For visst, Jesus led smerte og fornedrelse idet romerske soldater slo Ham i ansiktet med sine staver.

Andre, inkludert tjenerne, slo Ham med sine hender.  Staven vil skjære inn i kjøttet og forårsake et kjøttsår.

Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret,2) DET FLERRENDE SÅR:

Forårsaket av en opprivende gjenstand.  Romerne brukte den grusomme "nihalete katten" til å piske de kriminelle med.

På enden av pisken var det ni biter med lær på, hvilket skarpe elfenbens eller metall-baller med utstikkende nagler var festet. Idet pisken ble brukt, ville den rive ut stykker av kjøttet.

Den jødiske loven forhindret bruken av mer enn 40 slag ettersom offeret ofte ville besvime, eller til og med dø under piskingen.

Romerne derimot, behøvde ikke å følge jødisk lov. Faktum er at korsfestelse utelukkende var en romersk henrettelsemetode.

Noen historikere og kirkefedre tror at Jesus Kristus kan ha mottatt mange flere enn 39 slag. Dess mer straff fangen tok på piskestedet, dess kortere ble tiden de romerske soldatene måtte stå vakt ved retterstedet.

Ettersom de jødiske lederne hadde anklaget Ham for å forføre folket, hadde romerne ingen grunn til å behandle Ham "mildt".

Utvilsomt ville de tøffe romerske soldatene bli glade over å se Jesus lide mest mulig, spesielt fordi Han hadde nektet å snakke med landshøvdingen!

Hvis Jesus mottok 39 slag i Pilatus' domshall, ville de tilført Jesus totalt 351 dype kutt på Hans oppskårede rygg. Hvis Han mottok mer enn 39 slag, ville kuttene være flere.

Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret,HVERT SÅR MEDVIRKET TIL Å KJØPE VÅR ÅNDELIGE, MENTALE OG FYSISKE HELSE!

Den gammeltestamentlige profeten erklærte:  "På min rygg har plogmenn pløyd og trukket lange farer." (Sal. 129:3)

Syv hundre år før det skjedde, profeterte Jesaja angående Messias: "Min rygg bød jeg fram til dem som slo," (Jes. 50:6)

"Men Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen den ble lagt på Ham for at vi skulle ha fred, ved Hans sår har vi fått legedom". (Jes. 53:5)\

Matteus skriver: "...men han lot Jesus piske". (Matt. 27:30; Joh. 19:1)

Fanger som ble pisket mistet vanligvis mye blod, og noen ganger besvimte de. Jesus led den smertefulle og brutale behandlingen for oss!

3) DET GJENNOMTRENGENDE SÅR.

Et dypt sår forårsaket av en skarp, spiss gjenstand.  Tornekronen som ble presset ned på Jesu hode, forårsaket slike sår. Den Jerusalemtornen var ca. 10 cm. lang og skarp som en nål.

Dette fryktelige diadem bestående av mer enn 100 torner ble drevet inn i Hans hode med slag fra staven.

Skriften sier: De "flettet en krone av torner og satte den på hodet Hans, og stakk et rør i Hans høyre hånd. De falt på kne foran Ham, gjorde narr av Ham og sa: "Vær hilset, du jødenes konge". (Matt. 27:29)

Så kom Jesus ut, og Han bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: "Se dette mennesket..." (Joh. 19:5) Det var landshøvdingens intensjon å piske Jesus og deretter å sette Ham fri. Han hadde håpet at det ynkelige synet av en utslitt, svak og blodig mann ville tilfredstille deres tørst etter blod, og frembringe sympati for fangen. Istedet for å være tilfreds, begjærte de mer blod, idet de ropte ut: "Vekk med Ham, korsfest Ham, korsfest Ham"!

Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret,TORNER TALER OM DEN OPPRINNELIGE FORBANNELSEN!

"Fordi du... åt av treet... skal jorden for din skyld være forbannet. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager.

"Torn og tistel skal du bære." (1 Mosebok 3:17-18)

JESUS BAR FORBANNELSEN FOR OSS. Han bar våre synder, overtredelser, sykdommer, skrøpeligheter og smerter!

Paulus skriver: "Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da Han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: "Forbannet er enhver som henger på et tre".

Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om". (Gal. 3:13-14)

I femte Mosebok kap. 28, nevner Moses de velsignelser Gud lover dem som holder pakten med Gud. Han nevner også forbannelsene! FORBANNELSENE INKLUDERER SYKDOM, SINNSYKDOM, PEST, FORVIRRING, TRUSSEL, HUNGERSNØD OG KRIG!

Hedningenes apostel sier utvetydig at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Så vi er fri!

De romerske soldatene prøvde å gjøre Jesus sinnsyk ved å slå kronen "bestående av skarpe Arabiske Nebulæ” inn i hodet. Han mistet ikke forstanden, men gjennom denne forferdelige opplevelsen kjøpte Han vår fred.

"Og ved Ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da Han skapte fred ved Hans blod, på korset." (Kol. 1:20)  På grunn av de gjennomtrengende sår Han bar for oss, HAR VI FRED!

Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret,4) DET GJENNOMHULLETE SÅR:

Fra det latinske for; "å gjennombore".  En Messiansk salme slo fast, "De gjennomboret mine hender og føtter". (Sal. 22:16)

Da David kom med denne profetien, visste han ingenting om korsfestelse, for den hebraiske henrettelsesmetoden var steining.  Profeten Sakarja forutså også Messias' død på korset.

"Om noen spør Ham: Hva er det for slags sår du har på brystet? da vil Han svare: Jeg er blitt slått i mine venners hus."

På den tid Jesus ble født hadde romerne hærtatt Palestina og korsfestelse hadde blitt henrettelses-metoden. Det Nye Testamentet sier: "Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både Ham og forbryterne". (Luk. 23:33, Joh. 19:16-18)

Bibelen sier: "For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv". (Joh. 3:16)

Jesus Kristus led den smerte og plage det innebar å dø den mest fryktelige død - døden på et kors.  Han led for oss. Han utøste sitt blod for oss. Han døde for oss! Og Han stod opp igjen fra de døde for oss.

5) DET OPPSKÅRETE SÅR:

Et kutt forårsaket av en skarpegget gjenstand.

"Men en av soldatene stakk Ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann." (Joh. 19:34)

I DET SABBATEN NÆRMET SEG, ØNSKET SOLDATENE Å FREMSKYNDE OFRENES DØD VED Å KNUSE DERE LÅRBEIN. DA DEN ROMERSKE SOLDATEN KOM TIL JESUS, SÅ HAN AT HAN ALLEREDE VAR DØD. SOLDATEN GIKK DA VIDERE TIL RØVEREN PÅ JESU ANDRE SIDE, OG MED SIN STORE STAV KNUSTE HAN LÅRBENET OG SLIK FORÅRSAKET HAN EN RASKERE DØD. FOR Å BEKREFTE AT JESUS VAR DØD, STAKK SOLDATEN SITT SPYD I JESU VENSTRE SIDE! DERMED BLE DETTE SKRIFTSTED OPPFYLT:

"Da skal de se på Meg, på Ham som de har gjennomboret." (Sak. 12:10) Så stort var dette såret, at Tomas Tvileren etter oppstandelsen ble invitert til å stikke hånden inn i såret.” (Joh. 20:27)

Johannes stod nær ved korset og la merke til blod og vann som kom ut av Jesu side. (Hjerteposen er en lukket pose som omslutter hjertet, og som blir smurt av minimalt med væske for å lette hjertets bevegelser.)

Mallorg & Wrights pathological technique besvarer spørsmalet: Hvordan kunne Johannes se et så lite kvantum vann strømme ut av såret?

“Det normale kvantum (hjerteposevæske) er rundt en teskje, men kan økes til 100cc, (ca. 24 teskjeer) der dødsmertene blir halet ut”.

ET ANNET MIRAKEL VAR AT DET MOT NATURENS LOVER, STRØMMET BLOD FRA EN DØD PERSON, NOE SOM BEVISER AT JESU BLOD IKKE DØDE, MEN ER VIRKEKRAFTIG DEN DAG I DAG.

Det finnes en kilde fylt med blod fra Emmanuels årer. Syndere bader seg i floden. Mister hver en syndens flekk. Bibelen sier: "Synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst". (Heb. 9:22)

"Blodet soner." (3. Mos. 17:11)

"Og Jesu, Hans Sønns blod renser oss for all synd." (1. Joh. 1:7)

Jesu Kristi blod, utøst for oss på Golgata Kors har tilveiebragt vår frelse!

Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret,(I) VI MOTTAR TILGIVELSE (SYNDENES FORLATELSE) FOR VÅRE SYNDER VED HANS BLOD!

"I HAM HAR VI FORLØSNINGEN SOM BLE VUNNET VED HANS BLOD, TILGIVELSE FOR SYNDENE. Så stor og rik er Hans nåde." (Efs. 1:7)

(II) VI ER LØSKJØPT (MOTTAR FORSLØSNING) VED HANS BLOD!

"Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene:

"Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte." (1. Pet. 1:18-19; Åpg. 20:28)

(III) VI MOTTAR RENSELSE (VASKET OG GJORT RENE) FRA SYND VED HANS BLOD!

"Men dersom vi vandrer i lyset, slik Han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre OG JESU HANS SØNNS BLOD RENSER OSS FRA ALL SYND." (1. Joh. 1:7; Åpg. 1:5; 7:14)

(IV) VI BLIR UTFRIDD FRA VÅRE SYNDER

VED HANS BLOD!

"Og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og Herren over jordens konger. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod." (Åpg. 1:5)

(V) VI BLIR RETTFERDIGGJORT VED HANS BLOD!

"Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom Ham bli frelst fra vreden!" (Rom. 5:9; Rom. 3:24-28)

Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret,(VI) VI MOTTAR FRED VED HANS BLOD!

"Ved Ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da Han skapte fred ved Hans blod, på korset." (Kol. 1:20)

Fullkommen helbredelse Gjennom,, ikke feiginger,William Booth's Profeti De Siste Dagers Advarsel, Alt er Mulig, Bonn For Syke, Ekteskapets Sukkes TVA Trengs, Kristus Er Svaret,(VII) VI MOTTAR INGANG TIL FADEREN VED HANS BLOD!

"Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si Hans jordiske legeme." (Heb. 10:19-20)

(VIII) VI MOTTAR GUDDOMMELIG HELBREDELSE VED HANS BLOD!

"Men Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, ved Hans sår har vi fått legedom." (Jes. 53:5)

"Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved Hans sår har dere fått legedom." (1. Pet. 2:24)

(IX) VI MOTTAR SEIER OVER DJEVELEN VED HANS BLOD!

"De har seiret over ham (Satan) i kraft av lammets blod og det ordet de vitnet om." (Apg. 12:11)

(X) VI MOTTAR EN REN (RENSET) SAMVITTIGHET VED HANS BLOD!

"Hvor mye mer skal ikke Kristi blod rense vår samvittighet (vårt sinn) fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud." (Heb. 9:14)

(XI) VI MOTTAR HELLIGJØRELSE GJENNOM JESU BLOD!

“For det dyr hvis blod bæres inn I hellig dommen ved yperstepresten til å some for synd, deres kropper brennes op utenfor leiren, derfor led også Jesus utenfor porten, forat Han ved sitt eget blod kvende hellige folket.” (Hebr. 13:11-12)

(XI) VI MOTTAR EVIG HERLIGHET VED

HANS BLOD!

"Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og tjener Ham dag og natt i Hans tempel, og Ham som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem.

"For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne." (Apg. 7:14-17)

6) SÅR FORÅRSAKET AV VANSIRING:

De rev ut Hans skjegg. "Min rygg bød jeg fram til dem som slo, mitt kinn til dem som drog meg i skjegget". (Eng.overs. - rev ut håret) (Jes. 50:6)

Ikke bare slo de Ham i ansiktet og spyttet på Ham men de rev ut Hans skjegg og vansiret Hans ansikt.

Kan du forestille deg den fryktelige smerten idet grusomme romerske soldater rev ut Hans skjegg?

Blodet strømmet ned på Jesu bryst i det grusomme stund når Hans ansikt blev vansiret ved å rive ut en håndfull av Hans skjegg.

Han gjorde det for oss, fordi VED HANS SÅR ER VI LEGT. Han var et eneste sår fra topp til tå etter å ha gjennomgått all den mishandlingen de romerske soldatene begikk mot Ham. Han led mer enn noen annen, og Han gjorde alt sammen for oss - for å tilveiebringe vår frelse!

7) SÅR FORÅRSAKET AV FALL:

De la det rue korset på Hans flerrete blødende rygg, og tvang Jesus til å bære sitt eget kors, noe som var vanlig for kriminelle.

På grunn av blodtapet som følge av piskingen, var Han ikke istand til det. Idet Han snublet og falt, mottok Hans legeme flere sår, og Han led mer smerte for oss! Historikere sier at Jesus, etter Han ble pisket i Pilatus' domshall ble pålagt å bære et tungt trekors på sin opprevne blødende rygg.

Sannsynligvis ble korset bundet fast til Hans håndledd, mens stammen ble bundet fast til Hans venstre ankel. Når Han snublet og falt, hadde Han ingen mulighet til å beskytte seg. Slik ble Hans legeme ennå mer såret og slått.

Og de romerske soldatene tvang så en fremmed, Simon Syreren, til å bære Hans kors opp til Golgatahøyden.

"Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen." (Joh. 19:17) "Så førte de Ham bort. På veien tok de fatt i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene, og tvang ham til å bære korset etter Jesus." (Luk. 23:26)

Denne opplevelsen hadde tydeligvis en så stor virkning på syreren at han ble omvendt til Kristus, for vi leser i den Hellige skrift at hans to sønner forkynte Kristi evangelium etter Hans oppstandelse.

KRISTUS BLE SÅRET FRA TOPP TIL TÅ MED SYV SÅR FOR Å TILVEIEBRINGE VÅR HELBREDELSE. Matteus slo fast:

"Da det ble kveld, brakte folk til Ham mange som var besatt av onde ånder. Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke.

"Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer." (Matt. 8:16-17)

Det er ikke til å undres over at Tomas, da han møtte den oppstandne Kristus, erklærte: "Min Herre og min Gud"! (Joh. 20:28)

Måtte den oppstandne Kristus velsigne og helbrede deg idet du tar til deg Hans løfter!  AMEN!

 


MIN TROSBEKJENNELSE:

Med Gud som vitne, bekjenner jeg min tro og jeg tar imot Jesus Kristus som min personlige Frelser. Jeg gir Ham mitt hjerte og liv. Jeg bekjenner at Jesus Kristus er den Levende Guds Sønn, at Han døde for meg på Golgata kors og oppsto fra det døde. Gjennom Hans nåde og kraft vil jeg leve for Ham like til Han kommer igjen.

______________________________________

Signatur dato

SYNDERENS BØNN:

Allmektige Evige Gud, jeg kommer til Deg i det vidunderlige navnet Jesus Kristus - O Herre, vær nådig imot meg, en synder, og frels min sjel fra Satans makt.

Jeg står nå djevelen imot og tar avstand fra all den ondes virksomhet, og jeg omvender meg fra mine mange synder.

Jeg har syndet imot Gud og mine medmennesker, men gjennom Guds hjelp vil jeg nå snu om. Jeg tror at Jesus Kristus døde for meg på korset og oppsto fra de døde og lever evindelig. Kom inn i mitt hjerte Herre Jesus. Jeg tar imot Deg som min Herre og Frelser, akkurat nå! I Jesu Navn, Amen.


BØNNENS Overveldende MaktNÅR VI BER, BLIR VÅRT HELE MENNESKE INVOLVERT!

Var ånd roper ut i samsvar med våre og andres behov, idet Gud spiller på våre hjertstrenger og oppmuntrer oss til å dele byrdene med Seg. Vårt sinn vakler under vekten av synd, frykt, bekymring og sorg, og vår ånd stiger både til ukjente høyder såvel som pladask ned til ufattelige dyp. Vi stønner i forbønnens ånd, eller fryder oss i Gud med jubel fordi vi vet at Han tar kontroll over situasjonen! Og ved vår medfølelse, omsorg og tro blir mennesker i nød overbevist, styrket, helbredet og velsignet!

Som vi gråter i smerte blir våre øyne røde, vår psykiske styrke svekket og vår kropp tretner. Men så tar Den Hellige Ånd over og går i forbønn gjennom oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord, og vi kommer inn i en ny dimensjon når vi ber i ånden (ukjente tunger) slik Paulus gjorde. (1 Kor 14:15)

Den Hellige Ånd (Trøsteren - som er ved vår side for å hjelpe) hjelper oss, da vi ikke vet å be rett. Men Han kommer til vår unnsetning og ber gjennom oss til Faderen! Hele Treenigheten er med i vårt fellesskap når vi ber til Gud, vår Fader, i Jesu Kristi vår Herres navn!

BØNNENS Overveldende MaktBØNNENS Overveldende Makt

Bønn er menneskehetens mest nødvendige bindeledd med den Allmektige Gud. Egentlig er det å tre inn i Hans nærvær med våre bønner, begjæringer og takksigelser. Når vi ber, ikke bare lytter Gud, men han taler til vår ånd og svarer på våre bønner på Sin måte, i samsvar med Sin guddommelige og nådige vilje.

Skriften sier at Han er nærmere enn våre hender og føtter. Derfor er det ikke vanskelig å trekke til oss fra Hans kraft ved å strekke ut i bønn og berøre Ham.

Kvinnen med blodsott rørte ved Ham i tro og mottok et øyeblikkelig mirakel. Jesus snudde seg i menneskemengden og spurte: “Hvem rørte ved mine klær”? Mange var nær Ham, men en person berørte Ham i tro. Hun hadde sagt ved seg selv: “Kan jeg bare få røre ved Hans kledebon, så blir jeg helbredet”. (Matthew 9:21)

Bønn er å tale med, lytte til og kommunisere med vår skaper idet vi trer inn i Den allmektige Guds nævær!

‘The 20th Century Bible’ oversetter denne beretningen slik: Jesus sa: “Noen har rørt ved Meg”, og de sa: “Mester, menneskehopen presser Deg og trenger Deg”. Men Han svarte: “Nei, noen har gjort en fordring på mine ressurser”.

Når vi tror og strekker oss ut i bønn for et mirakel, gjør vi en fordring på Hans ressurser og trekker fra Hans store forrådshus av velsignelser det som vi måtte ønske! En annen vidunderlig side ved saken er at kvinnen mottok miraklet uten at Jesus visste om hennes behov. Miraklet var allerede utført før Jesus var oppmerksom på det!

BØNNENS Overveldende MaktBØNNENS OVERVELDENDE MAKT 

BØNN FORANDRER IKKE BARE TINGDEN FORANDRER OGSÅ LIV!

Den enkleste måten for meg å illustrere Guds forsørgelse for oss på, er å sammenligne det med en bankett. Mange borde fylt med den beste mat, står midt i rommet og gjestene forsyner seg selv som de vil. Verten går bare rundt og ser til at alle får nok å spise, mens oppvarterne fyller på bordene med nye forsyninger. Verten bryr seg ikke om du går en eller tre ganger til bordene, så lenge du bare får nok å spise. Han vokter ikke på deg for å se om du tar ett eller to kyllinglår.

Tilgivelse, helbredelse, velsignelse og fremgang er alt sammen tilveiebragt for oss. Vi kan få alt vi trenger. Alt vi må gjøre, er å strekke oss ut i tro og gjøre fordring på Hans ressurser ved å ta imot. Automatisk, når vi trekker fra Hans ressurser i tro på Hans fullbragte verk på Golgata, skjer miraklet.

BØNNENS Overveldende MaktDET ER VIRKELIG:BØNN FORANDRER TING!

Gjennom bønn og samfunn med Gud kan vi påvirke retningen som denne verden har og forandre samfunsstrukturen. Bønn forandrer ting. Mange situasjoner har blitt endret, liv forvandlet og prioriteringer omgjort ved tilbringelse av tid i bønn.

Hvorfor er det slik?

Gud svarer på bønn. Gud utfører mirakler. Han er virkelig, og samfunn med Ham er en strålende virkelighet. Ikke bare forandrer bønn ting, men den forandrer menneskers liv, både de som blir bedt for så vel som de som ber. Tusener av bønnesvar blir til stadighet nedskrevet i bøkene i Himmelen, samt også i en overgitt kristens hukommelse. Mirakler som frelse, helbredelse, beskyttelse, utfrielse og fremgang er vanlige hendelser for dem som virkelig tror på Guds Ord og tar til seg Hans løfter som sine. En person får et totalt nytt syn på livet når han tilbringer tid i Guds nærvær. Hans prioriteringer endres så vel som hans ønsker og mål i livet. Og hans tenkemåte blir vennligere og mer omsorgsfull!

BØNNENS Overveldende MaktBØNNENS SØDMEFULLE TIME

Salmedikteren skrev disse ordene som har velsignet millioner gjennom tidene:

“Bønnens sødmefulle time, bønnens sødmefulle time som kaller meg fra en verden av bekymring og setter meg ved min Faders trone, gjør alle mine ønsker og behov kjent i tider av nød og sorg, min sjel har så ofte funnet lindring og ofte unnsluppet fristerens snare ved din tilbakekomst, du bønnens sødmefulle time.” Amen


- Powerful AUDIO Bible sermons/messages by: Pastor Max Solbrekken
- click on message to listen -

Healing & Miracles

Faith & Hope

The Laws of God on Divine Healing, Audio sermons - listen to The Laws of of God of Divine healing The Laws of GOD & Divine Healing

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerFAITH Cometh by Hearing

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerMiracles of God & How to Receive a Miracle

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ`s Victory and Satans Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerWhat is a Christian?

  Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineGood News for Modern Man

Heaven & Hell

 

The Place called Heaven, listen to Audio sermon The Place called Heaven, Pastor Max SolbrekkenThe Place Called Heaven

STUDY of the Book of Ephesians

The Place called Hell, Powerful audio sermon The Place called Hell by Pastor Max SolbrekkenThe Place Called Hell

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineWealth, Walk & the Warfare of Christians - Part 1

 

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerWealth, Walk & the Warfare of Christians - Part 2

The Blood of Jesus Christ

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineWealth, Walk & the Warfare of Christians - Part 3

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineJESUS - The Word was Made Flesh

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ`s Victory and Satans Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerWealth, Walk & the Warfare of Christians - Part 4

 Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineThe Blood of the Everlasting Covenant

 
healing, how to receive healing, the Blood of Jesus Christ heals us, the 7 wounds of Christ heal us, set us free from sin, sickness, satan, healing Bible scripturesThe Seven Wounds of Jesus Christ

Power over Satan

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineChrist's Victory & Satan's Defeat

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineIt is WRITTEN - How to stop the Devil

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineThe Incomparable Name of Jesus Christ Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerThe GOD of Peace is a Man of War
 

Revival & Discipleship

Fasting & Prayer

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineThe Sign Posts to Revival

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineFasting & Prayer

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons onlineThe Sleeping Church

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ`s Victory and Satans Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerThe Revolutionary Power of Prayer

Audio Bible sermons online by Pastor Max Solbrekken. Listen to powerful sermons online, The laws of God on divine healing, Christ's Victory and Satan's Defeat, Faith cometh by Hearing, What is a Christian, The Revolutionary Power of PrayerGod uses "Men in the Middle

 


Bible Scriptures verses on 
end times, last days, tribulation, Bible Prophecy end days
 (King James Version)

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Deuteronomy 4:30-35- (kjv) - When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the Lord thy God, and shalt be obedient unto his voice;  

(For the Lord thy God is a merciful God;) he will not forsake thee, since the day that God created man upon the earth, and ask from the one side of heaven as this great thing is, or hath been heard like it:

Did every people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard, and live?

Or hath God assayed to go and take him a nation from the midst of another nation, by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to all that the Lord your God did for you in Egypt before your eyes?  Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the Lord he is God: there is none else beside him."

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Judges 10:14  - (kjv) - Go and cry unto the gods which ye have chosen; let them deliver you in the time of your tribulation.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Matthew 13:21  - (kjv) - Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?John 16:33  - (kjv) - "These things, I have spoken unto you that in me ye might have peace.  "In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world."

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Romans 5:3-4  - (kjv) - And not only so, but we glory in tribulations also; know that tribulation worketh patience, And patience, experience; and experience, hope, And hope maketh not ashamed: because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Ephesians 3:13  - (kjv) - Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healing2 Corinthians 1:4  - (kjv) - Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted by God.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?2 Corinthians 7:4  - (kjv) - Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you: I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all our tribulation.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Revelation 7:14  - (kjv) - And I say unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?1 John 5:13  - (kjv) - These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Matthew 7:13  - (kjv) - Enter ye iin at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:  Because strait is the gate, and narrow is the way, that leadeth unto life, and few there be that find it.

Tribulation Bible Prophecy, Are these the last days before the Great Tribulation?Jude 1:21  - (kjv) - Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.

Bible Scriptures Verses on Israel (King James Version)

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingJeremiah 4:1 - (kjv) - If thou wilt return, O Israel, saith the LORD, return unto me: and if thou wilt put away thine abominations out of my sight, then shalt thou not remove.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingJeremiah 4:2  - (kjv) - And thou shalt swear, the LORD liveth, in truth, in judgement, and in righteousness;; and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingDeuteronomy 6:4-5  - (kjv) - Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:  And thou shalt love the LORD thy God, with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingExodus 15:26  - (kjv) - "And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I AM the LORD that healeth thee."

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingIsaiah 45:4  - (kjv) - For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name: I have surnamed thee, though thou hast not known me.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingAmos 9:9-15 - (kjv) - For, lo, I will command, and sift the house of Israel among all nations, like as [corn] is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingZechariah 11:14 - (kjv) - Then I cut asunder my other staff, [even] bands, that I might break the brotherhood between Judah and Israel.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingZechariah 12:1-14 - (kjv) - The burden of the Word of the LORD for Israel, saith the LORD,  which stretches forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingMicah 5:3 - (kjv) - Therefore will he give them up, until the time [that] she which  travaileth hath brought forth: then the remnant of his brethren shall return unto the children of Israel.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingRevelation 21:12 - (kjv) - And had a wall great and high, [and] had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are [the names] of the twelve tribes of the children of Israel:

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingRomans 11:1-36 - (kjv) - I say then, has God cast away His people? God forbid.  For I also am an Israelite, the seed of Abraham, [of] the tribe of Benjamin.

Divine healing, divine healing,sermons on audio, divine healing scriptures verses healingIsaiah 49:7 - (kjv) - Thus saith the LORD, the redeemer of Israel, [and] His Holy One, to him who man despises, to him who the nation abhorreth , to a servant of rulers,  Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the LORD that is faithful, [and] the Holy One of Israel, and He shall choose thee.


CONTACT INFORMATION
For further spiritual counsel, prayer or gospel literature, please contact us!
www.mswm.org     www.maxsolbrekken.com    max@maxsolbrekken.com

Divine miracle healing, divine healing,healing sermons on audio, divine healing scriptures verses healing, miracle testimoniesMax Solbrekken World Mission,  P.O. Box 44220, RPO Garside, Edmonton, AB  T5V 1N6   (780) 460-8444
Divine miracle healing, divine healing,healing sermons on audio, divine healing scriptures verses healing, miracle testimoniesChrist the Healer Gospel Church, 136 Ave FS, Saskatoon, Saskatchewan
Divine miracle healing, divine healing,healing sermons on audio, divine healing scriptures verses healing, miracle testimoniesThe House of Prayer, New Sarepta, Alberta  (780) 941-2372

Max Solbrekken World Mission through the Bank - Account #101 36 30 - Branch 05259 SWIFT CODE ROYCCAT2

articles
bible articles

© COPYRIGHT 2001 ALL RIGHTS RESERVED  Max Solbrekken World Missionhealing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonshome   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons index   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons healing   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons healing   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons missions   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons faith

bible sermons

articles
bible articles                                                  Sins, Sins & Moral Values, The wages of sin, Sins, how to be forgiven of sinshome   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsindex   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonshealing   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsmissions   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsarticle     healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsbible study   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons faith   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermonsinspiration   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons prophecy   healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons end times  healing articles, healing scriptures, healing Bible verses, healing sermons miracles 

page counter